Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Nghiên cứu, chuyển giao KHCN từ các trường Đại học
23/09/2020 12:09
Hiện nay các trường đại học không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và chuyển giao KHCN trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên việc ứng dụng thực tế và tạo ra sản phẩm cho xã hội vẫn còn hạn chế.