Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Nâng cao hiệu quả thục hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
20/10/2020 11:12
Sau 12 năm triển khai, chính sách BH thất nghiệp đã dần đi vào cuộc sống và thu được những hiệu quả nhất định, được dư luận xã hội, doanh nghiệp cũng như người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp người lao động nếu mất việc làm, Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp sẽ bảo đảm toàn bộ chế độ cho người lao động, từ trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm y tế, đến hỗ trợ học nghề, được giới thiệu việc làm miễn phí. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, chính sách này đã giúp cho nhiều lao động thất nghiệp được hưởng trợ cấp, đồng thời cũng có điều kiện quay lại với thị trường lao động nhanh hơn, nhờ sự tư vấn hỗ trợ việc làm miễn phí.