Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Liên kết tiêu thụ nông sản cho người dân tại Hà Nội
24/02/2021 11:15
Việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản là một trong những hoạt động góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố khác,năm bắt tình hình cung cầu thị trường, để chủ động tổ chức linh hoạt sản xuất kinh doanh theo hướng đến ổn định sản lượng, đảm bảo cân đối tiêu thụ, giảm tình trạng dư, thừa, thiếu cung cầu. Hoạt động này cũng góp phần giúp các đơn vị sản xuất kinh doanh, cung ứng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu thị hiếu thủ tục của nhà phân phối, người tiêu dùng, nhằm đẩy mạnh, khai thác tiêu thụ sản phẩm, chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả phù hợp.