Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp
07/07/2021 10:40
Chuyển đổi số là một trong mục tiêu hàng đầu được các doanh nghiệp quan tâm. Đây là hướng đi tất yếu của các doanh nghiệp nếu không muốn bị bỏ lại cuộc chơi.