Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Tiến độ cấp biển số màu vàng cho xe kinh doanh
08/10/2021 11:13
Theo yêu cầu thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an, kể từ ngày 1/8/2020 đến trước 31/12/2021, các hoạt động kinh doanh bắt buộc phải đổi biển số trắng sang biển số vàng. Việc phân định màu sắc phương tiện là để thực hiện Nghị quyết số 12/CP của Chính phủ nhằm tạo thuận lợi giải quyết những vướng mắc trong kinh doanh xe vận tải tạo sự công bằng giữa xe taxi và xe vận tải, giữa xe hợp đồng và xe tuyến cố định. Mặc dù chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến hạn cuối cùng của đổi biển số màu vàng cho xe kinh doanh nhưng đến nay số lượng xe đổi biển khá thấp, vậy nguyên nhân do đâu?