Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Tôn vinh gương sáng pháp luật
09/11/2021 11:20
Tôn vinh gương sáng pháp luật nhằm biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong cả nước đã đóng góp tích cực trong việc xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật cũng như lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp,pháp luật trong đời sống xã hội.