Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Kinh tế tuần hoàn - hướng mở để phát triển bền vững
24/11/2021 11:22
Việc chuyển đổi từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn là yêu cầu thiết yếu với tất cả các quốc gia trên thế giới. Các sản phẩm của Việt Nam muốn đưa ra thị trường thế giới bắt buộc phải đảm bảo nhiều tiêu chuẩn khắt khe, trong đó có cả những tác động về môi trường. Vì vậy để giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng với bảo vệ môi trường thì chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là hướng đi thích hợp