Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Chương trình 08/CTr-TU của Thành ủy về Phát triển hệ thống An sinh Xã hội
13/01/2022 11:29
Năm 2021, Thủ Hà Nội vẫn nhiều tác động của dịch bệnh, đây cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và chương trình 08/CTr-TU của Thành ủy về Phát triển hệ thống An sinh Xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô giai đoạn 2015- 2025. Dù là năm đầu tiên triển khai nhưng chương trình 08 khi hàng loạt những chính sách an sinh được ban hành kịp thời và hỗ trợ người dân trong đại dịch.