Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nâng cao trình độ Công nghệ thông tin cho giáo viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số
19/05/2022 11:12
Nhắc đến chuyển đổi số nhiều người nghĩ rằng, công nghệ số chính là yếu tố quan trọng nhất. Thế nhưng trọng tâm của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ mà ở con người. Với giáo dục đào tạo cũng như vậy, chuyển đổi số trong giáo dục chính là bao gồm sự thay đổi công nghệ thông tin hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh, sinh viên, giáo viên và nhà trường, tạo ra một môi trường học tập, nơi mọi thứ được kết nối. Vậy yếu tố con người trong giáo dục để chuyển đổi số cần làm như thế nào?