Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phân loại rác tại nguồn dễ hay khó?
20/05/2022 13:30
Quá trình đô thị hóa khiến lượng rác thải ngày càng tăng cao. Theo ước tính tại Việt Nam, chưa đầy 15 năm khối lượng rác thải đã tăng gấp đôi đặc biệt tại các đô thị lớn chiếm 35% dân số cả nước nhưng lương chất thải rắn lên đến 70% tổng lượng chất thải phát sinh. Hiện khoảng 63% lượng rác thải sau thu gom được chôn lấp gây nên tinh trạng quá tải, không hợp vệ sinh, ô nhiễm môi trường đất và nước, làm khan hiếm đất đai. Có 14% lượng rác được đốt gây ô nhiễm không khí và chỉ có 10% lượng rác được tái chế. Chương trình tọa đàm "Phân loại rác tại nguồn dễ hay khó?" sẽ cho quý vị góc nhìn toàn cảnh về các kịch bản xử lý rác tại Hà Nội, lợi ích của phân loại rác tại nguồn để bảo vệ môi trường góp phần tái tạo năng lượng làm tươi đẹp cho cuộc sống.