Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hà Nội nỗ lực cân bằng giáo dục ở các khu vực
16/08/2022 12:57
(HanoiTV) - Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, Hà Nội xác định chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực triển khai. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành là điều kiện tiên quyết để ngành giáo dục Thủ đô có thể kiểm soát được hoạt động của hơn 2.800 trường học trên toàn địa bàn Thành phố, đồng thời kéo gần khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các khu vực.