Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội: Phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, con người trong phát triển công nghiệp văn hóa
19/06/2021 07:54
(HanoiTV) - “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Thực trạng và giải pháp” là chủ đề của buổi toạ đàm do Thành uỷ Hà Nội vừa tổ chức.