Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội rà soát kỹ và hoàn thành niêm yết danh sách cử tri
13/04/2021 20:14
(HanoiTV) - Ngày 13/4/2021 là thời điểm theo quy định của Luật Bầu cử: chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và tại các khu vực bỏ phiếu. Cùng với sự vào cuộc chất lượng của các tổ bầu cử, rà soát kĩ đến từng hộ gia đình, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố đã thực hiện sớm việc niêm yết danh sách cử tri và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở để nhân dân biết và kiểm tra.