Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 85% người dân sử dụng các mô hình đọc sách
06/12/2021 17:23
(HanoiTV) - Hà Nội đặt mục tiêu, đến năm 2025: 85% người dân sử dụng các mô hình đọc sách có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, lao động, nghiên cứu và giải trí. 100% quận, huyện, thị xã có thư viện tư nhân, tủ sách gia đình.
Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ và đi vào thực chất văn hóa đọc trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ và đi vào thực chất văn hóa đọc trên địa bàn thành phố là một trong những nội dung quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của địa phương. Đồng thời, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ, khai thác có hiệu quả nguồn vốn tài liệu, phát triển tài nguyên thông tin trong hệ thống thư viện, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Mỗi năm, thành phố cũng tổ chức ít nhất 1.000 hoạt động liên quan đến sách, trưng bày triển lãm sách, hội sách, giao lưu tác giả – tác phẩm, nói chuyện chuyên đề, giới thiệu sách mới; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và viết cảm nhận về sách.

Phấn đấu ít nhất 3.000.000 lượt truy cập và sử dụng thông tin tại chỗ và phục vụ lưu động; đạt ít nhất 2.000.000 lượt trên không gian mạng hàng năm.

Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục ở các bậc học, cấp học có các mô hình đọc sách với vốn tài liệu phù hợp, trong đó, 100% trường ở cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thành phố để có 100% người làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng và cán bộ phụ trách tại các mô hình đọc sách trên địa bàn thành phố được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ.

Xây dựng và phát triển mạng lưới tủ sách, phòng đọc cơ sở, mỗi năm đầu tư và củng cố, nâng cao chất lượng từ 100 đến 200 mô hình tủ sách, thôn, tổ dân phố, phòng đọc cơ sở.

Hoàn thành các mục tiêu trên, UBND thành phố chỉ đạo việc phát triển các mô hình đọc sách trên cơ sở khai thác có hiệu quả. Không ngừng phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa của con người, dân tộc Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại.

Đây là hoạt động thường niên, lâu dài nên cần có sự nỗ lực, thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành, nhất là vai trò của các quận, huyện, thị xã, các trường học liên quan nhằm thực hiện tốt các mô hình đọc sách trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ khóa: Mô hình đọc sáchTủ sách gia đìnhvăn hóa đọc sách