Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hà Nội tập trung trí tuệ sửa đổi Luật Thủ đô
23/08/2022 11:20
Sau khi Luật Thủ đô được ban hành, một số nội dung, cơ chế chính sách của Luật cũng như nghị đinh, nghị quyết của HĐND thành phố đã không phát huy được tác dụng. Quá trình thực hiện Luật cũng bộc lộ một số hạn chế do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có cả sự chưa phối hợp vào cuộc ban hành và tổ chức triển khai các bộ ngành ở TW. Trước tình hình đó, sửa đổi Luật Thủ đô là cần thiết. Vì vậy, thời gian qua, thành phố đã có nhiều hoạt động nhằm đánh giá kết quả, thi hành và nghiên cứu đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi năm 2021.