Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội - Toulouse - Một hình mẫu hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp
02/04/2019 07:51
(HanoiTV) - Trong khuôn khổ của Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp diễn ra tại thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp, đã có 3 phiên thảo luận diễn ra đồng thời. Một trong những phiên thảo luận đó là Văn hóa vật thể và phi vật thể thách thức đối với phát triển bền vững.