Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hà Nội thí điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn
05/08/2022 14:21
(HanoiTV) - Xây dựng thí điểm mô hình phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2022- 2025 là một trong hướng phát triển được TP ưu tiên. Đoàn công tác của thành phố đã có đợt khảo sát tại 6 huyện thị xã. Từ thực tiễn khảo sát, thành phố sẽ xây dựng các chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này