Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hà Nội thúc đẩy chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt
24/09/2022 22:05
(HanoiTV) - So với năm 2008 tổng đàn bò của Hà Nội có giảm nhẹ nhưng năng suất đã tăng 36% do tập trung vào con giống bò chất lượng cao. Nhưng sản lượng hiện nay vẫn chưa đủ để cung ứng cho tổng dân số 10 triệu người của Hà Nội.