Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội thực hiện toàn diện phong trào thi đua ATTP
21/10/2020 21:42
(HanoiTV) - 5 năm qua, phong trào thi đua ATTP của Hà Nội đã xây dựng và tổ chức hiệu quả nhiều mô hình hay trong quản lý ATTP, góp phần đưa công tác kiểm soát ATTP của thành phố dần đi vào nề nếp.