Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ"
06/12/2021 15:32
(HanoiTV) - Ngày 5/12, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Y tế, Sở GTVT, UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ".

Văn bản nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-91 trong những ngày gần đây, với số lượng mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao, UBND thành phố Hà Nội đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Khẩn trương triển khai Trạm Y tế lưu động để thu dung, cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà và các cơ sở thu dung của quận, huyện, thị xã; thực hiện theo hướng dẫn và các quy định của Bộ Y tế; thành lập "Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà" để hỗ trợ cho các Trạm Y tế lưu động gồm các lực lượng tình nguyện của phụ nữ, đoàn thanh niên, sinh viên, giáo viên… (tuổi dưới 50, đã được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19) thực hiện nhiệm vụ: tiếp nhận thông tin từ người nhiễm Covid-19 tại nhà theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông tin nhận được từ người cách ly tại nhà tại nhà và thông báo ngay cho cán bộ y tế của Trạm Y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao; được hưởng các chế độ phòng, chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương theo phương châm "4 tại chỗ"; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn cho "Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà" để theo dõi sức khỏe cho người nhiễm Covid-19 tại nhà; Sở Y tế phân công các bệnh viện trên địa bàn chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho các Trạm y tế lưu động.

Rà soát, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cách ly tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) theo hướng dẫn của thành phố và Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế để đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch bao gồm việc hạn chế/dừng các hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy theo cấp độ dịch; báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch theo quy định.

Huy động nguồn lực tại địa phương, phối hợp với Sở GTVT chủ động thực hiện việc điều phối, vận chuyển người bệnh Covid-19 nhẹ và không triệu chứng (tầng 1), vận chuyển mẫu bệnh phẩm, người tiếp xúc gần (F1)… trên địa bàn đến các cơ sở cách ly, thu dung, điều trị khi cần vận chuyển theo chỉ đạo tại Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn trước UBND thành phố.

HanoiTV

Từ khóa: chống dịch Covid-19 theo phương châm