Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hà Nội những góc nhìn: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
08/09/2020 11:03
Để công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta ngày càng đi vào chiều sâu, với những chuyển biến cơ bản tích cực, không thể thiếu vai trò của công tác thi hành án dân sự. Bởi lẽ, thi hành án dân sự là khâu cuối của quá trình tố tụng nhằm hiện thực hóa phán quyết của tòa án vào thực tế cuộc sống. Hoạt động thi hành án dân sự có tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân, thực thi công lý...Chính vì vậy,khắc phục án tồn đọng, nâng cao chất lượng thi hành án góp phần giữ gìn an ninh trật tự,ổn định và xây dựng đất nước là những vấn đề cần đặt ra với các cơ quan thi hành án dân sự của thành phố Hà Nội trong tình hình hiện nay.