Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: Gìn giữ di tích cách mạng Tháng Tám giữa lòng Hà Nội
19/08/2017 08:14
Chương trình Hà Nội với cả nước phát sóng 7h35 phút sáng thứ 7 hàng tuần