Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội với cả nước – cả nước với Hà Nội: Hợp tác hỗ trợ y tế giữa bệnh viện Tim Hà Nội và các bệnh viện tỉnh phía Nam
09/09/2017 08:59
Chương trình Hà Nội với cả nước phát sóng 7h35 phút sáng thứ 7 hàng tuần