Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hai kịch bản phòng chống dịch trong tình hình mới
29/04/2022 07:33
(HanoiTV) – Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cập nhật kế hoạch “Chuẩn bị chiến lược, sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” và các bước cần thiết mà các quốc gia cần thực hiện tiến tới chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Bộ Y tế Việt Nam cũng đã xây dựng dự thảo các phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới: một là để COVID-19 trở thành bệnh lưu hành, hai là sẵn sàng các biện pháp dự phòng, không bị động để khi xuất hiện tình huống mới.