Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hàng nghìn hồ sơ đăng ký luồng xanh chưa được giải quyết
29/07/2021 08:12
(HanoiTV) - Những ngày qua, tại các cửa ngõ vẫn xuất hiện tình trạng các phương tiện vận tải đỗ hàng dài để chờ cấp luồng xanh lưu thông vào Hà Nội. Theo ghi nhận của Sở GT&VT, trong vòng 3 ngày qua, hệ thống của Sở đã tiếp nhận gần 40.000 hồ sơ xe hàng hóa xin vào luồng xanh. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 17% hồ sơ được phê duyệt.