Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hành trình đem tri thức cho người khuyết tật
15/09/2022 11:22
Kể từ khi Đề án xây dựng xã hội học tập được triển khai tựa như bàn đạp để người khuyết tật có động lực học tập suốt đời, tuy nhiên để hành trình tri thức đến với họ không hề dễ dàng.