Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đọc truyện đêm khuya
Truyện ngắn "Sen hồng mấy độ"
Truyện ngắn "Sen hồng mấy độ"
21/08/2022 09:52 - 605 Lượt xem

Một câu chuyện về người bạn vong niên đến và đi đều rất nhẹ nhàng. Lấy sự ngắn ngủi của mình để viết nên những áng văn chương
hay nhất của chính mình.

MỚI NHẤT