Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Phòng cháy hiệu quả
01/09/2022 21:45
Thực tế gần đây, Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy thiệt hại về người và tài sản. Vậy các địa phương đã chủ động và hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ, thiệt hại và hỏa hoạn gây ra.