Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đọc truyện đêm khuya
Tiểu thuyết "Nền móng" (Phần 14)
Tiểu thuyết "Nền móng" (Phần 14)
18/07/2022 11:32 - 422 Lượt xem

Trong lúc chủ tịch tỉnh Nguyễn Chí đi nước ngoài, chỉ vì mục đích cá nhân một số kẻ đã lợi dụng vận động lôi kéo bà con công giáo nhẹ dạ, cả tin xã Đạo Cường chống phá,cản trở. Đứng trước âm mưu phá hoại của những kẻ vì lợi ích cá nhân mà trở nên mất nhân tính, Nguyễn Chí sẽ xử lý như thế nào? 

MỚI NHẤT