Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử gồm những bước, công đoạn nào?
17/04/2021 10:04
(HanoiTV) - Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn xã hội. Để ngày bầu cử trở thành ngày hội lớn của toàn dân và đạt kết quả như mong muốn, việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH và HĐND các cấp là giai đoạn quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử.