Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hiệu quả Chương trình 03 của Thành ủy
15/08/2022 20:41
(HanoiTV) - Chương trình số 03 của Thành ủy về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025" đã đi được 1 năm rưỡi. Chặng đường chưa nhiều, song nhiều việc khó đã được tháo gỡ, nhiều việc cụ thể đã được triển khai.