Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hiệu quả mô hình dưa lưới ứng dụng công nghệ cao
04/11/2021 13:00
(HanoiTV) - Hiện nay tại nhiều địa bàn đã không ngừng phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của người nông dân.