Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội dừng giải pháp quy hoạch tổng thể để gỡ nút thắt cải tạo chung cư cũ
17/10/2021 18:54