Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

HNNGN: Hà Nội tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo ATTP, phòng dịch Covid-19 trong tình hình mới
12/10/2021 11:20
Hà Nội được đánh giá là kiểm soát tương đối tốt tình hình dịch bệnh nhưng trên thực tế tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường. Bởi vậy với tinh thần nới lỏng nhưng không lơi lỏng, tiếp tục tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống dịch Covid- 19. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục, tăng cường chỉ đạo đối với các tổ chức, các doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Đặc biệt công tác kiểm tra về ATTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, quản lý thực phẩm, công tác giám sát hậu kiểm các địa phương nhằm giảm thiểu thực phẩm không an toàn được đặc biệt chú trọng. Đồng thời nêu cao tinh thần của các cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội, giám sát của người tiêu dùng về tuân thủ pháp luật về ATTP trên địa bàn quản lý.