Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hồ Tây lại ô nhiễm
07/04/2021 12:03
(HanoiTV) - Trước tình trạng nước Hồ Tây chuyển sang màu xanh rêu đậm, Bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức kiểm tra và kết quả cho thấy chất lượng nước hồ có dấu hiệu bị ô nhiễm, nhiều thông số môi trường nước tại đây vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt sinh khối và mật độ tế bào thực vật cao.