Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hỗ trợ học phí công bằng nhưng không cào bằng
29/09/2021 09:43
(HanoiTV) - Để hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022. Theo đó mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học với cơ sở giáo dục công lập và tư thục. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ như thế nào để công bằng và hiệu quả còn nhiều băn khoăn.