Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp
24/06/2022 22:48
(HanoiTV) - Chính sách hỗ trợ 2% vốn vay để giúp các doanh nghiệp phục hồi kinh tế.