Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hoài Đức nâng chất các tiêu chí Nông thôn mới
02/07/2022 09:46
(HanoiTV) - Hoài Đức thực hiện nâng cao tiêu chí Nông thôn mới theo hướng đô thị