Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ từ những việc giản dị
19/05/2022 07:10
(HanoiTV) - Trong tháng 5 lịch sử này, toàn Đảng toàn dân ta nhớ về ngày sinh của Bác với tấm lòng trân trọng và vô cùng thành kính. Cũng là lúc mà toàn Đảng toàn dân tự nhìn nhận đánh giá lại mình để học tập làm theo Bác từ tấm gương đạo đức cao cả, lề lối và tác phong làm việc.