Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hội LHPN thành phố hỗ trợ hội viên chuyển đổi số
12/08/2022 15:18
(HanoiTV) – Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong giai đoạn cách mạng số đang phát triển như vũ bão hiện nay. Đại dịch Covid-19 trong 3 năm qua là minh chứng thực tế cho chuyển đổi số và thương mại điện tử. Hội LHPN thành phố với nhiều hình thức kết nối, hỗ trợ hội viên chuyển đổi số kịp thời cho phù hợp với hoàn cảnh trong từng lĩnh vực, đặc biệt là khai thác thế mạnh của thương mại điện tử.