Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hôm nay có thể đến công an xã đăng ký xe máy
21/05/2022 13:01
(HanoiTV) - Với chủ trương lấy người dân làm trung tâm quá trình phục vụ, giảm thiểu chi phí xã hội trong quá trình dịch vụ công, tăng cường công tác quản lý, hướng tới cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Từ ngày 21/05, hơn 3,000 công an xã trong toàn quốc sẽ triển khai công tác đăng ký xe máy.