Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

HĐND Thành phố Hà Nội thực hiện phiên chất vấn
07/07/2022 05:59
(HanoiTV) - Bước sang ngày thứ ba của kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XVI, HĐND Thành phố dành 1 ngày (7/7) để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà Đại biểu HĐND Thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và Nhân dân Thủ đô quan tâm.
Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XVI được Truyền hình trực tiếp trên Kênh H1.

Trước đó, ngày 6/7, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 2 nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Theo đó, HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 43 dự án. Trước đó, trình bày tờ trình, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho biết, UBND thành phố Hà Nội đề xuất thông qua chủ trương đầu tư 47 dự án. Trong đó, 40 dự án quyết định chủ trương đầu tư, 7 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư được sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, qua thẩm tra và xem xét 2 báo cáo bổ sung của UBND thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND thành phố chưa xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư với 3 dự án, do chưa đảm bảo yêu cầu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong cùng ngày, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng: thông qua Nghị quyết sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố, điều chỉnh giảm 16 dự án thu hồi đất năm 202; và quy định mức trần học phí cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

Theo đó, HĐND thành phố nhất trí sửa đổi mức thu phí tại điểm b, khoản 4, Phần B Danh mục các khoản phí và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 6/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nhất trí thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07-7-2020.

HĐND thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10-12-2021 của HĐND thành phố.

HĐND thành phố cũng đã thông qua Nghị quyết quy định về mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2022-2023.

Đáng lưu ý, nguyên tắc xây dựng mức trần học phí đối với hình thức học trực tuyến (online) bằng 75% mức trần học phí theo hình thức học trực tiếp của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. Thời gian thực hiện mức học phí mới từ năm học 2022-2023.

PV/HANOITV

Từ khóa: kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XVI