Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, trưng bày trong Triển lãm trực tuyến “Vị tướng huyền thoại”
21/08/2021 16:58
(HanoiTV) - Hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, trưng bày theo 4 nội dung chính, gồm: “Bên dòng Kiến Giang”, “Đường đến Cách mạng”, “Đại tướng huyền thoại” và “Vị tướng của nhân dân” được giới thiệu trong Triển lãm trực tuyến “Vị tướng huyền thoại”.

Triển lãm trực tuyến “Vị tướng huyền thoại” được trưng bày theo 4 phần, gồm:

Phần 1: “Bên dòng Kiến Giang”, cung cấp những hình ảnh, tài liệu tiêu biểu về truyền thống quê hương, gia đình đã hun đúc tâm hồn, tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam.

 Phần 2: “Đường đến Cách mạng”, giới thiệu quá trình tham gia hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Nguyên Giáp trong thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phần 3: “Đại tướng huyền thoại”, phản ánh vai trò to lớn, những cống hiến đặc biệt của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc nói riêng và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung.

Và phần 4: “Vị tướng của nhân dân”, tập trung khắc họa cuộc sống đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tình cảm của Đại tướng với nhân dân, đồng chí, đồng đội và bạn bè quốc tế.

Triển lãm lần này, công chúng và du khách được chứng kiến nhiều hiện vật tiêu biểu, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gồm: Súng ngắn của đồng chí Võ Nguyên Giáp sử dụng khi chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đánh thắng trận đầu tiên Phai Khắt, Nà Ngần ngày 24 và 25-12-1944; Sắc lệnh số 110-SL ngày 20-1-1948 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phong cấp Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp; Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Mệnh lệnh ngày 7-4-1975 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Hồ Chí Minh; bộ bàn ghế do Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng để làm việc và tiếp đón đồng bào, chiến sĩ, các vị khách quốc tế tại số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một thiên tài quân sự, và là Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc đời ông gắn bó với sự nghiệp cách mạng cùng phẩm chất kiên trung với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Triển lãm góp phần tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập và noi gương, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Từ khóa: Triển lãm ảnh Võ Nguyên GiápĐại tướng Võ Nguyên GiápVị tướng của nhân dân