Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hơn 200 hồ sơ lấy ý kiến nhân dân, đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10
28/07/2021 08:33
(HanoiTV) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ về danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10, từ nay đến hết ngày 3-8.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ về danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 thuộc các lĩnh vực múa, âm nhạc, sân khấu và điện ảnh, do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng cấp Bộ, để lấy ý kiến nhân dân.

Các danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú được trao năm 2019

Theo đó, lĩnh vực múa có 4 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, gồm các Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam), Trần Thanh Nam (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Nguyễn Như Bình (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Nguyễn Thị Thanh Xuân (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và 17 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Lĩnh vực âm nhạc, có 23 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, tiêu biểu là các Nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), Đoàn Thanh Lam (Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam), Lê Thị Hồng Năm (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam)… và 57 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Trong khi đó, lĩnh vực sân khấu có 25 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, tiêu biểu là các Nghệ sĩ ưu tú Phạm Chí Trung (Nhà hát Tuổi trẻ), Trần Lực (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội)… và 68 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Lĩnh vực điện ảnh, có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân là Nghệ sĩ ưu tú Phạm Đỗ Kỷ (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và 13 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

(Tổng hợp)

Từ khóa: Nghệ sỹ nhân dânNghệ sỹ ưu túlấy ý kiến nhân dânphong danh hiệu nghệ sỹ.