Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hồng Dương phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
16/01/2022 12:53
(HanoiTV) - Trong tiến trình xây dựng huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, một số xã trên địa bàn đã cam kết xã nông thôn mới nâng cao, góp phần thay da đổi thịt diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống cho người nông dân. Ghi nhận tại xã Hồng Dương - xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022.