Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Huấn luyện ATLĐ phòng ngừa tai nạn
11/08/2022 11:09
Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành trực thuốc TW, cả nước đã xảy ra 83800 vụ tai nạn lao động . Nguyên nhân là do người lao động không được huấn luyện an toàn lao động, huấn luyện ATLĐ nhưng chưa đầy đủ. Nguyên nhân dù ở phía nào nhưng quan trọng vẫn là ý thức và sự chấp hành của NLĐ thực hiện các quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động. Những con số trên cũng cho thấy tầm quan trọng và trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và NLĐ trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ trong công tác huấn luyện vệ sinh lao động.