Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hướng dẫn học sinh phòng chống dịch COVID-19 tại trường học (Nguồn: HCDC)
16/02/2022 17:11
Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết; thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường... NGUỒN: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH