Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hướng tới Ngày hội toàn dân
07/05/2021 10:26
(HanoiTV) - Ngày 23/5/2021, cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra trong thời gian 01 ngày trên phạm vi toàn quốc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đông đảo cử tri.