Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường
11/06/2022 17:20
(HanoiTV) - Năm 2022, Hà Nội quan tâm đến phân loại, xử lý rác tại nguồn giảm gánh nặng cho quản lý chất thải.