Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới
03/06/2022 21:20
(HanoiTV) - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Đan Phượng nhờ vào tập hợp sức dân.